Prečo organická a nie konvenčná bavlna?

 

Organická bavlna sa pestuje bez chemických hnojív, insekticídov alebo pesticídov pomocou ekologických, ekonomických a sociálne udržateľných metód. Odmieta použitie agrochemikálií a geneticky modifikovaných organizmov. Produkcia organickej bavlny podporuje biodiverzitu a biologické cykly. Organická bavlna sa vyrába v ekologickom poľnohospodárskom systéme, ktorý vyrába potraviny a vlákna podľa jasne stanovených noriem. Keďže používanie insekticídov je zakázané; ekologické poľnohospodárstvo používa iba prírodných nepriateľov na potlačenie škodlivého hmyzu. Výsledkom toho je, že výroba ekologickej bavlny je viac citlivá. Ohľaduplná a priteľskejšia k životnému prostrediu, ako výroba konvenčnej bavlny.

Bežne pestovaná bavlna používa viac insekticídov ako akákoľvek iná plodina na svete. Podľa WHO Svetovej zdravotníckej organizácie sa každoročne vyskytuje 20 000 úmrtí v dôsledku otravy pesticídmi v rozvojových krajinách a mnohé z nich pochádzajú z konvenčného pestovania bavlny.

Poľnohospodárstvo z ekologickej bavlny sa snaží budovať biologicky rozmanitý poľnohospodársky systém, udržiavať úrodnosť pôdy a podporovať zdravé životné prostredie budúcej generácie.

Viac informácií o poľnohospodárstve s organickou bavlnou nájdete na stránke.

Späť na zoznam článkov